บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 

 
High Purity Dyes For INKJET INKS

Compatible for :

Desktop Printing
Wide-Format Printing
Digital Textile Printing

OUR PRODUCTS:
Everlight Chemical Industrial
Corporation is high-tech chemical
manufacturer, whose development
in the research and production
technology has achieved
distinguished recognition in the field
of colorants. All products are defind
by a distinct product strategy, of
which the most important elements
are high quality and longterm supply
as well as environmental
considerations are a major focus.
  QUALITY POLICY: 
Everlight is a high-techmanufactuer
of chemical product. It realizes that
providing superior quality productsif
the basis on which the company's
future lies. Specific quality policies are
as follows: "Product of world-class
quality products to satisfy
customer needs"

  

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 300