บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
                 Acid Dyestuff
Direct Dyestuff
Disperse Dyestuff
OBA Dyestuff
Reactive Dyestuff

 

ชนิดของสีย้อม: Optical Brightening Agent

หัวข้อกลุ่มสี: SUNWHITE

ชนิดวัสดุที่ใช้งานMeterials
:
เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์

วิธีการใช้งานApplication
method:
Exhaustion,Continuous methods

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:

ให้ความขาวกับผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการ
สะท้อนแสง ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความขาวมาก
ขึ้น ให้ความสว่างสดใสกับผลิตภัณฑ์ สามารถ
ใช้ได้ทั้งในกระบวนการย้อมเส้นด้ายจนไปถึง
การย้อมบนผ้าผืน

ผู้ผลิต Supplier:

SUN RISE CHEMICAL:  บริษัทชั้นนำระดับโลก
ในการผลิต Optical Brightening Agent ทั้งใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสากรรมกระดาษ
กำลังการผลิตกว่า 30,000 เมตริกต่อปี ส่งออก
กว่า 40 ประเทศทั่วโลก
มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: 2000 : เรื่องการควบคุมคุณภาพ
การผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุม
สารประกอบอันตรายและผลิตสินค้าอันเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO 14001: ควบคุมเรื่อง
การผลิตสินค้าที่ไม่
เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม,
Oeko-TEX Standard 100: การควบคุมการ
ผลิตว่าด้วยการควบคุมเรื่องสารพิษ ETAD:
เป็นใบการันตีถึงการเป็นสมาชิกของสมาคม
สิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและ
สารประกอบปิ๊กเม้นท์


   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 306