บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
       Acid Dyestuff

Direct Dyestuff

Disperse Dyestuff

OBA Dyestuff

Reactive Dyestuff

 

 
    ชนิดของสีย้อม: สีแอสิด
(Acid Dyestuff)
 
 
หัวข้อกลุ่มสี: Everacid-N
 
 
ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:
ไนลอน (Nylon) และสีบางรายการ สามารถใช้ย้อมกับเส้นใยไหม (Silk) หรือเส้ยใยขนสัตว์ (Wool) ได้
     
 
วิธีการใช้งาน Application method:Exhaustion,Continuous
or Printing methods
 
   
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
เหมาะสำหรับ Medium to Dark shade
และคุณสมบัติเรื่อง Build-up, Migration,
Light Fastness ดีเยี่ยม
 
ผู้ผลิต Supplier:

Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก
มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูง
มาก ทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มี
ความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการ
ผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุมสาร
ประกอบอันตรายแลผลิตสินค้าอันเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม, ISO 14001: ควบคุมเรื่อง
การผลิตสินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม,
OHSAS 18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD:
เอกสารรับรองถึงการเป็นสมาชิกของสมาคม
สิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและ
สารประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs: เรื่องการ
ควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนผลิต
 

 

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 342