บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 Acid Dyestuff

Direct Dyestuff

Disperse Dyestuff

OBA Dyestuff

Reactive Dyestuff

 

 
    ชนิดของสีย้อม: สีแอสิด
(Acid Dyestuff)
 
 
หัวข้อกลุ่มสี: Intracid-F
 
 
ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:
polyamide (Nylon), Wool
     
 
วิธีการใช้งาน Application method:Exhaustion,Continuous
or Printing methods
 
   
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
เหมาะสำหรับ Medium to Dark shade
และคุณสมบัติเรื่อง Build-up, Migration,
Light Fastness, Wet Fastness ดีเยี่ยม
 
ผู้ผลิต Supplier:

Yorkshire Chemical Industry ผู้ผลิตชั้นนำ
จากประเทศอังกฤษ

มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุคุณภาพการผลิต,
ISO 14001: ควบคุมเรื่องการผลิตสินค้าที่
ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, ETAD: เอกสาร
รับรองถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อม
และสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์

 

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 343