บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
       
       Acid Dyestuff

Direct Dyestuff

Disperse Dyestuff

OBA Dyestuff

Reactive Dyestuff

 

 
    ชนิดของสีย้อม: สีแอสิด
 
 
หัวข้อกลุ่มสี: Everacid-M
 
 
ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:
Nylon, Nylon (Microfiber) และ
สีบางรายการสามารถใช้ย้อมกับเส้นใยไหม(Silk) หรือ เส้นใยขนสัตว์ (Wool) ได้
     
 
วิธีการใช้งาน Application method:Exhaustion,Continuous
or Printing methods
 
   
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
เหมาะสำหรับ Medium to Dark shade
และคุณสมบัติเรื่อง Build-up, Migration,
Light Fastness, Wet Fastness ดีเยี่ยม
 
ผู้ผลิต Supplier:

Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก
มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูง
มาก ทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มี
ความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต,
QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ
อันตรายแลผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม,ISO 14001: ควบคุมเรื่องการผลิต
สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS
18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัย
ต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD: เอกสารรับรองถึง
การเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและ
สารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์,
RoHs: เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายใน
กระบวนผลิต

 

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 344