บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
                   Acid Dyestuff

Direct Dyestuff

Disperse Dyestuff

OBA Dyestuff

Reactive Dyestuff

     
ชนิดของสีย้อม: สีดิสเพิร์ส
(Disperse Dyestuff)

หัวข้อกลุ่มสี: Zenix
(ETD Group)

ชนิดวัสดุที่ใช้งาน  Meterials:
เส้นใย โพลิเอสเตอร์ ไมโครไฟเบอร์ 

วิธีการใช้งานApplication
method:
Exhaustion, Continuous
methods
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
ย้อมง่าย เหมาะสำหรับย้อม ไมโครไฟเบอร์ ที่มี
เส้นใยขนาดเล็ก

ผู้ผลิต Supplier: 

Zenithcolour Chemical Corp.,Ltd เป็นผู้ผลิต
ชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสีดิสเพิร์ส กลุ่ม
คุณภาพสูง มีทีม R&D ในการวิเคราะห์และพัฒนา
กลุ่มสีดิสเพิร์สอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน รับผลิตสีดิสเพิร์สตามคุณภาพและความ
ต้องการของลูกค้าเป็นรายสินค้า
มาตรฐานการผลิต Certificate:
Ekotex Standard-100, ETAD, REACH (SVHC) คือ ใบการันตีว่าเป็นสมาชิกขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์ 
   

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 347