บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
                   Acid Dyestuff

Direct Dyestuff

Disperse Dyestuff

OBA Dyestuff

Reactive Dyestuff

     
ชนิดของสีย้อม: สีดิสเพิร์ส
(Disperse Dyestuff)

หัวข้อกลุ่มสี: Allilon, (A Group)

ชนิดวัสดุที่ใช้งาน  Meterials:
เส้นใย โพลิเอสเตอร์, ไนลอน, อซิเตท,
ไตรอซิเตท


วิธีการใช้งานApplication
method:
Exhaustion, Continuous
methods
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
เป็นสีดิสเพิร์สที่ใช้ย้อม กระดุมไนลอนได้, ย้อม
เส้นใยอซิเตท และไตรอซิเตทได้ โดยใช้อุณภูมิ
ในการย้อมไม่ถึง 100 องศา

ผู้ผลิต Supplier: 

Allied Industrial Corp.,Ltd เป็นผู้ผลิตชั้นนำใน
กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสีดิสเพิร์ส จากประเทศ
ไต้หวัน, Zenith Colour Chemical Corp.,Ltd
มาตรฐานการผลิต Certificate:
Ekotex Standard-100, ETAD, REACH
(SVHC) คือ ใบการันตีว่าเป็นสมาชิกของ
องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมและสารพิษของ
ผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์
 
   

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 349