บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 

                   Acid Dyestuff

Direct Dyestuff

Disperse Dyestuff

OBA Dyestuff

Reactive Dyestuff

     
ชนิดของสีย้อม: สีดิสเพิร์ส
(Disperse Dyestuff)

หัวข้อกลุ่มสี: Allilon, Zenix
(PLUS Group, A-FR Group)

ชนิดวัสดุที่ใช้งาน  Meterials:
เส้นใย โพลิเอสเตอร์

วิธีการใช้งานApplication
method:
Exhaustion, Continuous
methods
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
เป็นสีดิสเพิร์สที่ใช้ย้อมในสภาวะด่างลดปัญหา
การเกิดคราบฝุ่นพลาสติก (Oligomer) เพื่อ
ความละมุนให้กับผิวสัมผัสของชิ้นงาน

ผู้ผลิต Supplier: 

Allied Industrial Corp.,Ltd เป็นผู้ผลิตชั้นนำใน
กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสีดิสเพิร์สจากประเทศ
ไต้หวัน, Zenith Colour Cchemical Corp.,Ltd
เป็นผู้ผลิตชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ลิต
สีดิสเพิร์สกลุ่มคุณภาพสูง มีทีม R&D ในการ
วิเคราะห์และพัฒนา กลุ่มสีดิสเพิร์สอย่างต่อเนื่อง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รับผลิตสีดิสเพิร์สตาม
คุณภาพและความต้องการของลูกค้าเป็นรายสินค้า
มาตรฐานการผลิต Certificate:
Ekotex Standard-100, ETAD, REACH (SVHC) คือ ใบการันตีว่าเป็นสมาชิกขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์ 
   

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 352