บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
                 Acid Dyestuff
Direct Dyestuff
Disperse Dyestuff
OBA Dyestuff
Reactive Dyestuff

 

  ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ
(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Reactive Evercion ESL
                                     
ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:

ฝ้าย (Cotton)


วิธีการใช้งานApplication
method:
Exhaustion ที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:

เป็นสีคุณภาพสูง ที่พัฒนาจากกลุ่ม Evercion HE
มาให้ย้อมง่ายขึ้น ลดอัตราการเกิดปัญหาผ้าด่าง
และการย้อมซ้ำได้ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่ง
ออกได้


 ผู้ผลิต Supplier:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก มี
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้
คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอ
สูงมาก
 มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต,
QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ
อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม, ISO14001 : ควบคุมเรื่องการผลิต
สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS
18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัย
ต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD:เป็นใบการันตีถึง
การเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและ
สารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์,
RoHs : เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายใน
กระบวนการผลิต, GOTs: มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบ
สิ่งทอธรรมชาติ, REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนด
ของยุโรป
  


   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 355