บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
                 Acid Dyestuff
Direct Dyestuff
Disperse Dyestuff
OBA Dyestuff
Reactive Dyestuff

 

  ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ
(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Evercion P
                                     
ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:

ฝ้าย (Cotton)


วิธีการใช้งานApplication
method:
Printing (พิมพ์ผ้า)
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:

เป็นสีคุณภาพสูงสำหรับการพิมพ์ มีความคงทน
ของสีสูง เช่น ทนต่อสารคลอรีน, การซักล้าง
(Washing Fastness) และ Light fastness
เป็นต้น ให้เฉดสีสดใส รวมทั้งเสื่อมสภาพยาก
ทำให้ใช้ยูเรียน้อยกว่าปกติได้ รวมทั้งเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆใน
งานผลิตสินค้าส่งออกได้


 ผู้ผลิต Supplier:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก มี
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้
คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอ
สูงมาก
 มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต,
QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ
อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม, ISO14001 : ควบคุมเรื่องการผลิต
สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS
18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัย
ต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD:เป็นใบการันตีถึงการ
เป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและสารพิษ
ของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs :
เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวน
การผลิต, GOTs: มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบสิ่งทอ
ธรรมชาติ, REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดของ
ยุโรป
  


   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 356