บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
                 Acid Dyestuff
Direct Dyestuff
Disperse Dyestuff
OBA Dyestuff
Reactive Dyestuff

 

  ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ
(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Everzol, Everzol C
                                     
ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:

ฝ้าย (Cotton)


วิธีการใช้งานApplication
method:
Exhaustion ที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส, Continuous (Pad), CPB (Cold pad batch), Printing methods
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:

ใช้ได้ทั้งระบบ Exhaustion dyeing, Continuous
dyeing และ C.P.B เป็นสีคุณภาพสูง สำหรับการ
ย้อมทั่วไป ใช้อุณหภูมิในการย้อมน้อยกว่าสีกลุ่ม
80 องศาเซลเซียส ทำให้ประหยัดเวลาและ
พลังงานได้ ให้เฉดสีสดใส และสามารถย้อมได้
ครบทุกเฉดสี ใช้ได้กับงานพิมพ์ผ้า รวมทั้งเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆ
ในงานผลิตสินค้าส่งออกได้


 ผู้ผลิต Supplier:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก มี
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้
คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอ
สูงมาก
 มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต,
QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ
อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม, ISO14001 : ควบคุมเรื่องการผลิต
สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS
18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัย
ต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD: เป็นใบการันตีถึงการ
เป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและสารพิษ
ของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs :
เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนการ
ผลิต, GOTs: มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบสิ่งทอ
ธรรมชาติ, REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดของ
ยุโรป
  


   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 357