บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
                   Acid Dyestuff
Direct Dyestuff
Disperse Dyestuff
OBA Dyestuff
Reactive Dyestuff

 

  ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ
(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Everzol ED, LX
และ LF

                                     
ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:

ฝ้าย (Cotton)


วิธีการใช้งานApplication
method:
Exhaustion ที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส, Continuous
methods
 
คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
เป็นสีที่พัฒนาขึ้นมาจากสี Everzol
ซึ่งเพิ่มคุณสมบัติต่างๆขึ้น เพื่อช่วย
ในการแก้ปัญหาต่างๆจากการย้อม
เช่น การย้อมผ้าด่าง, สีตก (Washing fastness), สีไม่ทนแสง (Light fastness), การย้อมไม่ได้เฉดสี และ
เพิ่มผลผลิตจากการย้อมแบบ Right
first time ได้และตัวสียังมีคุณสมบัติ
ในการติดสีสูงกว่าปกติ ทำให้การ
ย้อมสีนั้นใช้สีน้อยกว่าปกติ ประหยัด
ค่าสี และประหยัดเรื่องการบำบัด
น้ำเสียได้ เนื่องจากปริมาณสีตกค้าง
หลังย้อมน้อยลงมากนั่นเอง รวมทั้ง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่าน
ข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้า
ส่งออกได้

ผู้ผลิต Supplier:

Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของ
โลก มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้คุณภาพ
ของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก
 
มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการ
ผลิต,QC 080000: เรื่องการควบคุม
สารประกอบอันตรายและผลิตสินค้าอัน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO14001:
ควบคุมเรื่องการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS 18001: ควบคุม
เรื่องมาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิต
และสุขภาพ, ETAD: เป็นใบการันตีถึงการ
เป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและ
สารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบ
ปิ๊กเม้นท์, RoHs : เรื่องการควบคุมสารที่
เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต, GOTs:
มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบสิ่งทอธรรมชาติ,
REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
ในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดของยุโรป


   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 358