บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
   
 

ชนิดของสีย้อม: สีสำหรับ อลูมิเนียม
อะโนไดซ์
 
หัวข้อกลุ่มสี: Everanod
 
ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:
อลูมิเนียมอะโนไดซ์ทุกประเภท
วิธีการใช้งาน Application
method:
ชุบสีด้วยระบบจุ่มในน้ำสี   

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
 
มีสีให้เลือกมากมาย และครบทุกเฉดสี
รวมทั้งสีเฉดพิเศษ อย่างสีไทเทเนี่ยม
เป็นต้น ตัวสีมีความเข้มข้นสูง จึงใช้
ปริมาณสีน้อยและให้ความคงทนต่อ
แสงแดดสูงมากสามารถละลายในน้ำได้
ง่าย และยังมีความคงทนต่อการเสื่อม
ของสี หลังจากละลายน้ำเก็บไว้ รวมทั้ง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อ
กำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่งออกได้
 
ผู้ผลิต Supplier:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของ
โลกมีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี
ที่สูงมาก ทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อ
ล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate:
 
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพ
การผลิต, QC 080000: เรื่องการ
ควบคุมสารประกอบอันตรายและผลิต
สินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,
ISO 14001: ควบคุมเรื่องการผลิต
สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม,
OHSAS 18001: ควบคุมเรื่อง
  มาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิต 
และสุขภาพ, ETAD:
เป็นใบการันตีถึง
การเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อม
และสาร
พิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบ
ปิ๊กเม้นท์ และ RoHs: เรื่องการควบคุม
สารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต
 

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 368