บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
 
  Everlight positions itself as a high-
tech chemical manufactuer. We
realize that the resourcces on the
earth are limited and recognize the
importance of "sustainable
development". To take the
responsibility of a global citizen
and participate "the Green
Campaign", we thus specifically
assign our environmental policy as
follows:
"Conserve Earth
Resources; Conform to
Environmental Regulations"
 
  Everlight positions herself as a high-
tech chemicals manufacturer.
Realizing that industrial safety and
health are one of the major
concerns in business management
and recognize that this responsibility
should be taken by all the
employees, we define our Corporate
Safety and Health Policy as :
"Rever
the life and pursue zero incident"


 

   
ENVIRONMENTAL POLICY:
 
SAFETY AND HEALTH POLICY:
 
 
   

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 373