บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
   
 
  UV absorber
    Specialty Chemicals Business Unit
provides Light stabilizers, UV master
batch for improving light fastness.

     The synthetic of polymer materials
such as various plastics, synthtic rubber,
synthetic fibers, coatings, adhesives are
due to have excellent mechanical,
electrical and processing properties;
therefore widely been used in the
packaging, containers, housings,
automotive parts (inside and outside).
These polymer materials are in outdoor
will be due to ultraviolet radiation (UV),
heat, oxygen, metal ions, results of

 
degradation are the deterioration of
the deterioration of the exposed
polymer
material's appearance, such
as surface yellowing, gloss reduction,
softening, embrittlement and cracking,
 and changes in physical-mechanical
properties such as tensile strength,
impact strength, etc. also decreased
significantly. Degradation of polymer
materials caused by a number of
factors, the most important factor
is UV-irradiation, when light stabilizers
are required for protecting from UV
degradation, and to extend the life
of polymer materials.
 

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 374