บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
   
  PU / TPU
    
      There are two factors to influence
performance of PU. The most concern
is PU discoloration from UV light, heat,
oxygen, and NOx attacks. The other is
raw materials affect PU performance.
About UV light, heat, oxygen, and NOx
attacks, EVERLIGHT provide a series of
solutions to improve performance.
   Recommended |  Can be used
 
Product
Name
CAS NO.
  Form
Applications
 
PU
PU
Foam
TPU
Spandex
Eversorb 74
25973-55-1
Powder / FD
 
 
Eversorb 234
70321-86-7
Powder / FD
 
 
Eversorb 90
52829-07-9
Powder / FD
 
 
Eversorb 94
65447-77-0
Free of Dust
 
 
Eversorb 765
41556-26-7 / 28919-37-7
Liquid
 
 

 

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 379