บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
 
      "มุ่งมั่นสร้างสรรค์   ผลิตภัณฑ์คุณค่า  
  ก้าวล้ำนำหน้า   พัฒนาไม่หยุดยั้ง"  
 
     
  Others  
   Recommended |  Can be used   
 
Product
Name
CAS NO.
Form
Adhesives
Elastomers
Epoxy
EVA
Eversorb 10
131-56-6
Powder
Eversorb 11
131-57-7
Powder
Eversorb 12
1843-05-6
Powder
Eversorb 71
2440-22-4
Powder
Eversorb 73
3896-11-5
Powder / FD
Eversorb 74
25973-55-1
Powder / FD
Eversorb 75
3864-99-1
Powder / FD
Eversorb 234
70321-86-7
Powder / FD
Eversorb 90
52829-07-9
Powder / FD
Eversorb 91
71878-19-8
Powder / FD
Eversorb 94
65447-77-0
Free of Dust
Eversorb 765
41556-26-7 / 28919-37-7
Liquid

 

   Home   About Us   Textile Chemical   Dyestuffs   UV Asorber   Aluminium Anodize   Others   Contact Us  
Current Pageid = 382