close-up-hands-holding-color-palette
"มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์คุณค่า
ก้าวล้ำนำหน้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง"

Textile Chemical

Dyestuffs

UV Asorber

Aluminium Anodize

บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมและเคมีภัณฑ์

สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยดีเสมอมา