Aluminum Anodized

Aluminum Anodized

Colorant – สีสำหรับ อลูมิเนียมอะโนไดซ์

ชนิดของสีย้อม: สีสำหรับ อลูมิเนียมอะโนไดซ์

หัวข้อกลุ่มสี: Everanod

ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:
อลูมิเนียมอะโนไดซ์ทุกประเภท

วิธีการใช้งาน Application Method:
ชุบสีด้วยระบบจุ่มในน้ำสี

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties: มีสีให้เลือกมากมาย และครบทุกเฉดสี รวมทั้งสีเฉดพิเศษ อย่างสีไทเทเนี่ยม เป็นต้น ตัวสีมีความเข้มข้นสูง จึงใช้ ปริมาณสีน้อยและให้ความคงทนต่อ แสงแดดสูงมากสามารถละลายในน้ำได้ ง่าย และยังมีความคงทนต่อการเสื่อมของสี หลังจากละลายน้ำเก็บไว้ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่งออกได้

ผู้ผลิต Suppliers:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลกมีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมาก ทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบอันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO 14001: ควบคุมเรื่องการผลิต สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS 18001: ควบคุมเรื่อง

มาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขภาพ, ETAD: เป็นใบการันตีถึง การเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อม และสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบ ปิ๊กเม้นท์ และ RoHs: เรื่องการควบคุม สารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต

Sealing – เคมีปิดผิวหลังชุบสี

ชนิดของสีย้อม: เคมีปิดผิวหลังชุบสีของอลูมิเนียมอะโนไดซ์

หัวข้อกลุ่มสี: Everanod SA

ชนิดวัสดุที่ใช้งาน Meterials:
อลูมิเนียมอะโนไดซ์ทุกประเภท

วิธีการใช้งาน Application Method:
จุ่มในน้ำที่ผสมเคมีที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไปเพียง 10 นาที

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด
Properties:
เคมีปิดผิว (Sealing) ที่สามารถทำได้ ตั้งแต่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ทำให้ประหยัดพลังงานได้มาก และมีคุณสมบัติเรื่องการทนต่อกรดและด่างได้ดีมากละลายง่าย และมีความคงทนต่อการเสื่อมสูงหลังจากละลายน้ำทิ้งไว้ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่งออกได้

ผู้ผลิต Suppliers:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลกมีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมาก ทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate:
ISO 9001: เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบอันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO 14001: ควบคุมเรื่องการผลิต สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม,

OHSAS 18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD: เป็นใบการันตีถึง การเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อม และสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์ และ RoHs: เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต