Reactive Dyestuff

Reactive Dyestuff

Reactive Evercion HE

ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Evercion HE

ชนิดวัสดุที่ใช้งานMaterials: ฝ้าย (Cotton)

วิธีการใช้งาน Application Method:
Exhaustion ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด Properties:
เป็นสีคุณภาพสูง ราคาประหยัด ให้เฉดสีสดใสและสามารถย้อมได้ครบทุกเฉดสี รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่งออกได้

ผู้ผลิต Suppliers:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate: ISO 9001:
เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO14001 : ควบคุมเรื่องการผลิต สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS 18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD:เป็นใบการันตีถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs :เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต, GOTs: มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบสิ่งทอธรรมชาติ, REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดของยุโรป

Reactive Evercion ESL

ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Reactive Evercion ESL

ชนิดวัสดุที่ใช้งานMaterials: ฝ้าย (Cotton)

วิธีการใช้งาน Application Method:
Exhaustion ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด Properties:
เป็นสีคุณภาพสูง ที่พัฒนาจากกลุ่ม Evercion HE มาให้ย้อมง่ายขึ้น ลดอัตราการเกิดปัญหาผ้าด่างและการย้อมซ้ำได้ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่งออกได้

ผู้ผลิต Suppliers:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate: ISO 9001:
เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO14001 : ควบคุมเรื่องการผลิต สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS 18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD:เป็นใบการันตีถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs :เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต, GOTs: มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบสิ่งทอธรรมชาติ, REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดของยุโรป

Evercion P

ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Evercion P

ชนิดวัสดุที่ใช้งานMaterials: ฝ้าย (Cotton)

วิธีการใช้งาน Application Method:
Printing (พิมพ์ผ้า)

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด Properties:
เป็นสีคุณภาพสูงสำหรับการพิมพ์ มีความคงทนของสีสูง เช่น ทนต่อสารคลอรีน, การซักล้าง(Washing Fastness) และ Light fastness เป็นต้น ให้เฉดสีสดใส รวมทั้งเสื่อมสภาพยากทำให้ใช้ยูเรียน้อยกว่าปกติได้ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่งออกได้

ผู้ผลิต Suppliers:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate: ISO 9001:
เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO14001 : ควบคุมเรื่องการผลิต สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS 18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD:เป็นใบการันตีถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs :เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต, GOTs: มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบสิ่งทอธรรมชาติ, REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดของยุโรป

Evercion C

ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Everzol, Everzol C

ชนิดวัสดุที่ใช้งานMaterials: ฝ้าย (Cotton)

วิธีการใช้งาน Application Method:
Exhaustion ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส, Continuous (Pad), CPB (Cold pad batch), Printing methods

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด Properties:
ใช้ได้ทั้งระบบ Exhaustion dyeing, Continuous dyeing และ C.P.B เป็นสีคุณภาพสูง สำหรับการย้อมทั่วไป ใช้อุณหภูมิในการย้อมน้อยกว่าสีกลุ่ม 80 องศาเซลเซียส ทำให้ประหยัดเวลาและพลังงานได้ ให้เฉดสีสดใส และสามารถย้อมได้ครบทุกเฉดสี ใช้ได้กับงานพิมพ์ผ้า รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่งออกได้

ผู้ผลิต Suppliers:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate: ISO 9001:
เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO14001 : ควบคุมเรื่องการผลิต สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS 18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD:เป็นใบการันตีถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs :เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต, GOTs: มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบสิ่งทอธรรมชาติ, REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดของยุโรป

Everzol ED, LX, LF

ชนิดของสีย้อม: สีรีแอคทีฟ(Reactive)

หัวข้อกลุ่มสี: Everzol ED, LX, LF

ชนิดวัสดุที่ใช้งานMaterials: ฝ้าย (Cotton)

วิธีการใช้งาน Application Method:
Exhaustion ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส, Continuous methods

คุณสมบัติเด่นโดยละเอียด Properties:
เป็นสีที่พัฒนาขึ้นมาจากสี Everzol ซึ่งเพิ่มคุณสมบัติต่างๆขึ้น เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆจากการย้อมเช่น การย้อมผ้าด่าง, สีตก (Washing fastness), สีไม่ทนแสง (Light fastness), การย้อมไม่ได้เฉดสี และเพิ่มผลผลิตจากการย้อมแบบ Right first time ได้และตัวสียังมีคุณสมบัติในการติดสีสูงกว่าปกติ ทำให้การย้อมสีนั้นใช้สีน้อยกว่าปกติ ประหยัดค่าสี และประหยัดเรื่องการบำบัดน้ำเสียได้ เนื่องจากปริมาณสีตกค้างหลังย้อมน้อยลงมากนั่นเอง รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผ่านข้อกำหนดต่างๆในงานผลิตสินค้าส่งออกได้

ผู้ผลิต Suppliers:
Everlight: ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากทำให้คุณภาพของสี ล๊อตต่อล๊อต มีความสม่ำเสมอสูงมาก

มาตรฐานการผลิต Certificate: ISO 9001:
เรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต, QC 080000: เรื่องการควบคุมสารประกอบ อันตรายและผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ISO14001 : ควบคุมเรื่องการผลิต สินค้าที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม, OHSAS 18001: ควบคุมเรื่องมาตราฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ, ETAD:เป็นใบการันตีถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมสิ่งแวดล้อมและสารพิษของผู้ผลิตสีและสารประกอบปิ๊กเม้นท์, RoHs :เรื่องการควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต, GOTs: มาตราฐานเรื่องวัตถุดิบสิ่งทอธรรมชาติ, REACH: การห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดของยุโรป